ติดต่อสอบถาม

wichit-n

ผู้อำนวยการแผนงาน นายวิชิต นางแล
หัวหน้าโครงการย่อย นายวันชนะ จิตอารีย์
หัวหน้าโครงการย่อย นางสาวบุญทิวา สิริชยานุกุล
80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

Email : firstiit@gmail.com
Tel. 053776395
0850412660